České puncovní značky

Puncovní značky udávají ryzost, tj. poměrný hmotnostní obsah čistého drahého kovu ve slitině vyjádřený v tisícinách.

Označování produktů puncovními značkami se řídí zákonem č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (Puncovní zákon). Produkty k označení předkládá výrobce nebo obchodník. Puncovní značky obsahují rozlišení jednotlivých pracovišť Puncovního úřadu v podobě miniaturních písmen, která jsou orientována kolmo ke svislé ose značky.

 

Nezapomenutelný okamžik můžete vytvořit dokonalým dárkem.
Vyberte si z našich pravidelných speciálních nabídek se zvýhodněnou
cenou pravidelně doručovaných do vašeho e-mailu.